İMİB

Istanbul Mineral Exporters Association is a non-profit organization operating in the mining industry. IMIB pursues its activities for the purpose of contributing to the development of the industry by engaging in activities seeking to promote mineral products in existing and target markets, the development of their image and increasing of their export potential.

Natura Journal, which has been published since 2006, continues to cater to various segments with a rich content. It meets it readers bimonthly in English and Turkish for introducing Turkish natural stones to architects, interior designers, designers and project owners; local and international. Natura Journal is sent free of charge by Istanbul Mineral Exporters Association to close to 2,000 architects, interior designers and designers within the country. The whole contents and past issues of the journal are shared with readers on our website, allowing readers to access the natural stone application practices in the journal in digital medium at high resolution..

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği madencilik sektöründe faaliyet gösteren ve kar amacı gütmeyen bir kuruluştur.

İMİB, maden ürünlerinin mevcut ve hedef pazarlarda tanıtımının sağlanmasına, imajının geliştirilmesine ve ihracat potansiyelinin arttırılmasına yönelik faaliyetlerde bulunarak sektörün gelişimine katkı sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir.

2006 yılından bu yana yayın hayatını sürdüren Natura Dergisi, zengin bir içerikle ve farklı kesimlere hitap etmeye devam etmektedir. Türk doğal taşlarını yerli ve yabancı mimar, iç mimar, tasarımcı ve proje sahiplerine tanıtmak amacıyla İngilizce ve Türkçe olarak iki ayda bir okuyucularıyla buluşmaktadır. Natura Dergisi, yurtiçinde 2.000’e yakın mimar, iç mimar ve tasarımcıya İstanbul Maden İhracatçıları Birliği tarafından ücretsiz olarak gönderilmektedir. Web sitemizde derginin tüm içeriği ve geçmiş sayıları okuyucularla paylaşılmakta olup okuyucular derginin içerisinde yer alan doğal taş uygulama örneklerine, dijital ortamda ve yüksek çözünürlükte ulaşabilmektedirler.